dimarts, 17 de juny de 2008

VENDA DE LLIBRES.

A CONTINUACIÓ ESTÀN DETALLADES LES CONDICIONS PER LA COMPRA DE LLIBRES PEL CURS VINENT 2008/2009.

Podreu trobar la mateixa informació a l'apartat de secretaria del web de l'escola:

http://www.xtec.cat/ceipcanparera/secretaria/llibresweb08-09.pdf

VENDA LLIBRES CURS 2008-09

25.06.08 Matí i tarda
26.06.08 Matí

Devolucions
27.06.08 Matí

L’ IMPORT TOTAL DE CADA ALUMNE S’HA D’INGRESSAR A LA “CAIXA DE SABADELL” AL COMPTE:

2059 0220 00 8000071036

Recordeu:

• Per recollir els llibres caldrà presentar el comprovant de pagament
• Ingresseu una única quota d’ AMPA per família.
• Feu constar el nom de l’alumne/a al rebut
LLIBRES I MATERIAL CURS 2.008/ 09EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ INFANTIL 3 anys PREU AMPA
Material didàctic i dossiers 75.00 €
Quadern grafomotricitat n.1 Ed. Baula 9.50 €
Material escolar 49.00 €
Quota AMPA (Una per família) 15.00 €
TOTAL 148.50 €

EDUCACIÓ INFANTIL 4 anys PREU AMPA
Material didàctic i dossiers 75.00 €
Quadern grafomotricitat n.2 Ed. Baula 9.50 €
Material escolar 49.00 €
Quota AMPA (Una per família) 15.00 €
TOTAL 148.50 €


EDUCACIÓ INFANTIL 5 anys PREU AMPA
Material didàctic i dossiers 75.00 €
Quadern grafomotricitat n.3 Ed. Baula 9.50 €
Material escolar 49.00 €
Quota AMPA (Una per família) 15.00 €
Quota reutilització de llibres 3.00 €
TOTAL 151.50 €

AQUESTS PREUS JA TENEN APLICAT EL DESCOMPTE PER ALS
SOCIS DE L’ AMPA.CICLE INICIAL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA - 1er. PREU AMPA

Llengua Catalana 1 Projecte TRAM Ed. TEXT. LA GALERA
978-84-412-1331-9
23.90 €

Lengua Castella 1 Proyecto TRAM Ed. TEXT. LA GALERA
978-84-412-1337-1
22.80 €
Quaderns de càlcul “SET I MIG” ( de l’ 1 al 5 ) Ed. TEIDE 14.00 €
Llengua Anglesa
“Bugs” 1 (Pupil’s Book) Ed. Mc.MILLAN
1-4050-1117-3
19.05 €
Llibreta “Casa – escola” (agenda) Regal AMPA
Material Ciències Socials 5.00 €
Fitxes de Matemàtiques La Clariana 25,72 €
Materials Ciències Naturals (“Ciències 6/12”) 9.00 €
Material escolar 42.00 €
Carpesà dues anelles cuir foli 40 mm 1.62 €
Quota AMPA (Una per família) 15.00 €
Quota reutilització de llibres 3.00 €
TOTAL 181.09 €

EDUCACIÓ PRIMÀRIA - 2on. PREU AMPA

Llengua Catalana 2 Projecte TRAM Ed. TEXT. LA GALERA
978-84-412-1332-6
23.90 €

Lengua Castellana 2 Proyecto TRAM Ed. TEXT. LA GALERA
978-84-412-1338-8 22.80 €
Llengua Anglesa
“Bugs” 2 (Pupil’s Book) Ed. Mc.MILLAN
1-4050-1130-0
19.05 €
Quaderns de càlcul “SET I MIG” (del 6 al 10 ) Ed. TEIDE 14.00 €
Llibreta “Casa – escola” (agenda) Regal AMPA
Material Ciències Socials 5.00 €
Fitxes de Matemàtiques La Clariana 26.19 €
Materials Ciències Naturals (“Ciències 6/12”) 9.00 €
Material escolar 42.00 €
Quota AMPA (Una per família) 15.00 €
Quota reutilització de llibres 3.00 €
TOTAL 179.94 €


CICLE MITJÀ
EDUCACIÓ PRIMÀRIA - 3er. PREU AMPA
Llibre Llengua Catalana “Projecte 3.16” Escriure 3r Ed.Cruïlla ISBN:
978-84-661-1875-0 20.90 €
Llibre Llengua Catalana “Projecte 3.16”
Llegir 3r Ed.Cruïlla ISBN:
978-84-661-1876-7 15.25 €
Llibre Llengua Catalana “Projecte 3.16” Comprensió Lectora 3r Ed.Cruïlla ISBN:
978-84-661-1913-9 9.65 €
Llengua Castellana “Projecte Planeta Aigua” 3r Ed Baula ISBN:
978-84-479-1715-0 26.15 €
Ll. Anglesa :”BUGS" 3 (Pupil’s) Ed. Mc.MILLAN 18.80 €
Ll. Anglesa . “BUGS” 3 (Activity book) Ed. Mc.MILLAN 15.60 €
Agenda Escolar Regal AMPA
Fitxes de Matemàtiques La Clariana 27.43 €
Material i dossier Ciències Socials 15.00 €
Materials i dossier Ciències Naturals (”6/12”) 9.00 €
Material escolar 42.00 €
Quota AMPA (Una per família) 15.00 €
Quota reutilització de llibres 3.00 €
TOTAL 217.78 €

EDUCACIÓ PRIMÀRIA - 4rt. PREU AMPA
Llibre Llengua Catalana “Projecte 3.16” Escriure 4t Ed.Cruïlla ISBN:
978-84-661-1885-9 20.90 €
Llibre Llengua Catalana “Projecte 3.16”
Llegir 4t Ed.Cruïlla ISBN:
978-84-661-1886-6 15.25 €
Llibre Llengua Catalana “Projecte 3.16” Comprensió Lectora 4t Ed.Cruïlla ISBN:
9.65 €
Llengua Castellana “Projecte Planeta” 4t Ed Baula ISBN:
84-479-1724-X 26.16 €
Ll. Anglesa :”BUGS" 4 (Pupil’s) Ed. Mc.MILLAN 18.80 €
Ll. Inglesa: “BUGS” 4 (Activity book) Ed. Mc.MILLAN 15.60 €
Lectura català: “La vall de l’Esquirol” Ed. J.D. 8,20 €
Agenda Escolar Regal AMPA
Fitxes de Matemàtiques Ed. Divermat S.L. 14.07 €
Material i dossier Ciències Socials 15.00 €
Materialsi dossier Ciències Naturals (“C.6/12”) 9.00 €
Material escolar 42.00 €
Quota AMPA (Una per família) 15.00 €
Quota reutilització de llibres 3.00 €
TOTAL 212.63 €


CICLE SUPERIOR


EDUCACIÓ PRIMÀRIA - 5è- PREU AMPA
Llengua Catalana Nou Projecte “UN MÓN PER A TOTHOM” 5è Ed. CRUÏLLA ISBN
ISBN 84-661-1169-7
24.90 €
Quadren Català Nou Projecte “UN MÓN PER A TOTHOM” 5è Ed. CRUÏLLA ISBN
ISBN 84-661-1175-1
5.55 €
Llengua Castellana Nou Projecte “UN MÓN PER A TOTHOM” 5è Ed. CRUÏLLA
ISBN 84-661-1171-9
24.05 €
Quadren Castellà Nou Projecte “UN MÓN PER A TOTHOM” 5è Ed. CRUÏLLA ISBN
ISBN 84-661-1176-X
5.55 €
Ciències Socials Nou Projecte “UN MÓN PER A TOTHOM” 5è Ed. CRUÏLLA
ISBN 84-661-1173-5
22.55 €
Llengua Anglesa :”BUGS" 5 (Pupil’s) Ed. Mc.MILLAN 18.80 €
Ll. Anglesa : “BUGS” 5 (Activity book) Ed. Mc.MILLAN 15.60 €
Agenda Escolar ASTOR Regal AMPA
Fitxes de Matemàtiques Ed. Divermat S.L. 19.75 €
Materials i dossier Ciències Naturals (“Ciències 6/12”) 9.00 €
Material escolar 39.00 €
Quota AMPA (Una per família) 15.00 €
Quota reutilització de llibres 3.00 €
TOTAL 202.75 €


CICLE SUPERIOR


EDUCACIÓ PRIMÀRIA -6è- PREU AMPA
Llengua Catalana Nou Projecte “UN MÓN PER A TOTHOM” 6è Ed. CRUÏLLA
ISBN 84-661-1185-9
24.90 €
Quadren Català Nou Projecte “UN MÓN PER A TOTHOM” 6è Ed. CRUÏLLA
ISBN 84-661-1191-3
5.55 €
Llengua Castellana Nou Projecte “UN MÓN PER A TOTHOM” 6è Ed. CRUÏLLA
ISBN 84-661-1187-5
24.05 €
Quadren Castellà Nou Projecte “UN MÓN PER A TOTHOM” 6è Ed. CRUÏLLA
ISBN 84-661-1192-1
5.55 €
Ciències Socials Nou Projecte “UN MÓN PER A TOTHOM” 6è Ed. CRUÏLLA
ISBN 84-661-1189-1
23.50 €
Llengua Anglesa :”BUGS" 6 (Pupil’s) Ed. Mc.MILLAN 18.80 €
Ll. Anglesa : "BUGS" 6 (Activity book) Ed. Mc.MILLAN 15.60 €
Agenda Escolar ASTOR Regal AMPA
Fitxes de Matemàtiques Ed. Divermat S.L. 16.86 €
Materials i dossier Ciències Naturals (“Ciències 6/12”) 9.00 €
Material escolar 39.00 €
Quota AMPA (Una per família) 15.00 €
Quota reutilització de llibres 3.00 €
TOTAL 200.81 €AQUESTS PREUS JA TENEN APLICAT EL DESCOMPTE PER ALS SOCIS DE
L’ AMPA